Wat is Archie CRM?

Eén van de belangrijkste kenmerken van Archie CRM is de helicopterview oftewel het totaaloverzicht op de geboden informatie. Het is up-to-date, het staat overzichtelijk bij elkaar en het is eenvoudig te bewerken.

Dashboards en Analyses

Archie CRM heeft uitgebreide dashboards en een veelheid aan standaard analysemogelijkheden om verregaande ondersteuning te leveren op gebruiker- team- en managementniveau. Die analyses kunnen geheel naar eigen informatiebehoefte aangepast worden. Het is software die uitblinkt in operationeel gebruik en er zijn uitgebreide integratiemogelijkheden met mail, documenten, back-end en front-end systemen.

Aandacht en relatienetwerken

Door Archie CRM kan er pro-actief gewerkt worden als het gaat om het herkennen van pijnpunten en kansen. Er kan snel worden ingegrepen op serviceniveau of als er een offerte de deur uit moet.

Door de aandachtsmonitor zie je tot in detail wanneer er voor het laatst contact is geweest met een organisatie en waar het contactmoment over ging. Een telefonische afspraak, een email of andere vorm van correspondentie. Hierdoor wordt contact onderhouden met bestaande of nieuwe klanten een stuk eenvoudiger.

Tussen contactpersonen kunnen onderlinge verbanden gelegd worden aan de hand van extra informatie die over de contactpersonen bekend is. Je krijgt snel overzicht aan welke organisaties de contactpersonen verbonden zijn, wat hun nevenfuncties zijn en of hij bekend is met personen van andere organisaties.

Archie CRM demo

Products