Wat is Asana?

De Asana takenmanager is recent op de markt gekomen online projectmanagement software. Deze gratis Software as a Service (SaaS) stelt het behalen van projectdoelstellingen centraal. Door de werkstroom in taken te verdelen, wordt de projectvoortgang inzichtelijk gemaakt. Personen volgen projecten, de projectmanager wijst taken toe aan personen die vervolgens de hun toebedeelde taken prioriteren en er via Asana over communiceren. Bij elke taak kunnen bestanden geüpload worden. Asana integreert zo online samenwerking en bestanden delen met projectmanagement.

De Asana online takenmanager is gratis te gebruiken. Op de Asana website kan via de Sign up knop toegang verkregen worden. De verificatie e-mail met activeringslink komt direct binnen. Personen, clubs en teams hoeven slechts eenworkspace naam op te geven. Aan bedrijven, non-profitorganisaties en scholen wordt een URL en het aantal gebruikers gevraagd.

Products