appwatching-zzp-btw.png

Onderzoek: Hoe doet de ZZP’er de BTW-aangifte?

Nederland telt 1.421.000 ZZP’ers. De groep is onderverdeeld in 1.060.000 zelfstandigen zonder personeel en 334.000 zelfstandigen met personeel. Ze werken in alle mogelijke sectoren en branches. De grootste groepen ZZP’ers werken in de specialistische zakelijke dienstverlening, gevolgd door de bouw, de handel en de gezondheids- en welzijnszorg. Ze werken zelfstandig als SEO-specialist, tekstschrijver, schoonmaker of persoonlijk verzorger. Ze werken in de bouw, zijn dansleraar of hondenfotograaf. Een zeer gevarieerde groep dus. 

De gemiddelde ZZP’er

Maar er zijn ook overeenkomsten in de groep ZZP’ers. Allemaal kozen ze ervoor om voor zichzelf te beginnen, een eigen bedrijfje te starten. De ZZP’er verdient aardig: gemiddeld 34.000 euro per jaar. Dit gemiddelde stijgt naar 38.000 euro wanneer je de zelfstandigen met personeel meerekent. De ZZP’er moet er wel hard voor werken: zes op de tien ZZP’ers werkt meer dan veertig uur in de week

Waarom dit onderzoek?

Een andere overeenkomst is dat de ZZP’er BTW-aangifte moet doen. En in tegenstelling tot hoeveel ZZP’ers er in Nederland werkzaam zijn en wat zij verdienen, zijn er geen uitgebreide cijfers over hoe de ZZP’er BTW-aangifte doet. Dit terwijl er toch een groep van bijna anderhalf miljoen zelfstandig werkenden dit een paar keer per jaar moet doen. Appwatching wil met dit onderzoek hier inzicht geven.

Opzet

Om dit inzicht te krijgen, heeft Appwatching een survey gehouden onder 95 ZZP’ers. We stelden de deelnemers de volgende vragen: 

  • Hoe doe jij de BTW-aangifte? De ondervraagde had de keuze uit vijf antwoorden: handmatig, ik besteed het uit, ik gebruik een boekhoudprogramma, ik gebruik een boekhoudprogramma met elektronische BTW-aangifte en overig
  • Hoeveel tijd besteed je aan het doen van de BTW-aangifte zelf? De deelnemers konden hierop antwoord geven in door de tijd die zij spenderen aan de BTW-aangifte uit te drukken in minuten*
  • Hoe vaak doe jij BTW-aangifte? De deelnemer kon kiezen uit: maandelijks, per kwartaal of jaarlijks

*Met het doen van de BTW-aangifte bedoelen we in dit geval het invoeren van de cijfers via het ondernemersportaal van de Belastingdienst, via een boekhoudprogramma met elektronische BTW-aangifte of via een boekhouder. Het gaat dus om de tijd die ZZP'ers kwijt zijn aan het doen van de BTW-aangifte exclusief de tijd die ze spenderen aan het bijhouden van de boekhoudng.

Overzicht van belangrijkste uitkomsten

Het onderzoek biedt inzicht in hoe ZZP'ers hun BTW-aangifte doen, hoe vaak ze het doen en hoelang ze erover doen. Een aantal van de belangrijkste uitkomsten wordt weergegeven in deze infographic.
 

Helft doet nog handmatig BTW-aangifte

Het eerst in het oog springende resultaat is het hoge percentage ZZP’ers dat de aangifte nog handmatig doet. Uit de resultaten blijkt dat 48,4 procent van de ondervraagde ZZP’ers hun BTW-aangifte geheel handmatig of met ondersteuning van Excel doet. Dit betekent dat zij handmatig de gegevens in de ondernemersportaal van de Belastingdienst moeten invoeren.

Bron: Appwatching

Daar komt bij dat een zesde van de ZZP’ers het doen van de BTW-aangifte uitbesteedt aan een boekhouder of accountant (15,8 procent). Dat betekent dat 64,2 procent van de ondervraagde ZZP’ers geen boekhoudprogramma gebruikt om BTW-aangifte te doen.

Met of zonder elektronische BTW-aangifte?

Een derde van de respondenten doet aangifte met behulp van een boekhoudprogramma (32,6 procent). We vroegen de deelnemende ZZP’ers ook of ze dit doen met een boekhoudprogramma met of zonder elektronische BTW-aangifte. 16,8 procent doet aangifte met via elektronische BTW-aangifte, 15,8 doet dit zonder deze functie. 

Wil je ook snel je BTW-aangifte doen? Lees dan dit artikel over hoe je in drie minuten de BTW-aangifte doet.

3,2 procent van de ondervraagde ZZP’ers vulde ‘overig’ in. Denk hierbij aan dat iemand een nihil-aangifte doet, of dat de BTW- is verlegd. 

ZZP’er doet binnen half uur BTW-aangifte

Gemiddeld is een ZZP’ers bijna een half uur kwijt aan het doen van de BTW-aangifte (28 minuten en 26 seconden om precies te zijn). 
 

Bron: Appwatching

Met elektronische BTW-aangifte het snelst

De groep ZZP’ers met een boekhoudprogramma mét elektronische BTW-aangifte doen het snelst hun BTW-aangifte: binnen de dertien minuten (12 minuten en 43 seconden). ZZP’ers die de aangifte doen via een boekhoudprogramma zonder de elektronische BTW-aangiftefunctie doen er met ruim vijftien minuten iets langer over.  
 

Bron: Appwatching

Uitbesteden kost alsnog tijd

Zoals gezegd besteedt een zesde van de ZZP’ers het doen van de BTW-aangifte uit aan een boekhouder of accountant. Toch zijn er ZZP’ers in deze groep die wel degelijk tijd kwijt zijn aan BTW-aangifte doen. We hebben niet gevraagd waaraan ze deze tijd spenderen, maar de kans is aanwezig dat ze bonnetjes en facturen moeten verzamelen om door te sturen naar de boekhouder. Gemiddeld zijn de ZZP’ers die het doen van de BTW-aangifte uitbesteden, hierdoor alsnog 32 minuten kwijt. 

Geheel handmatig BTW-aangifte doen duurt het langst

ZZP’ers die geheel handmatig of met hulp van Excel de BTW-aangifte doen, zijn gemiddeld gezien het meeste tijd kwijt: ruim 38 minuten. Zij zijn hiermee het langzaamst in het doen van hun BTW-aangifte. 

Uiteenlopende BTW-aangiftetijden

Wat verder opvalt is dat de tijd die de ondervraagde ZZP’ers spenderen aan het doen van de BTW-aangifte nogal uiteenloopt. Er zijn ZZP’ers die helemaal geen tijd besteden aan het doen van de BTW-aangifte: zij zijn degenen die het uitbesteden aan hun boekhouder. Ook is er een aantal ZZP’ers die in een halve minuut de BTW-aangifte doen. Dit zijn de ZZP’ers die gebruikmaken van elektronische BTW-aangifte, waarbij het doen van de BTW-aangifte zelf bijna in zijn geheel is geautomatiseerd. In een uiterste geval loopt de BTW-aangiftetijd op tot wel acht uur. In dit geval doet deze ZZP’er geheel handmatig aangifte. 

Per kwartaal BTW-aangifte doen

We vroegen de ZZP’ers ook hoe vaak ze BTW-aangifte doen. Hieruit bleek dat 91,6 procent van de ZZP’ers per kwartaal hun BTW-aangifte doen. Dit is geen opvallend resultaat, aangezien ZZP’ers alleen maandelijks BTW-aangifte moeten doen wanneer zij meer dan 15.000 euro per maand aan BTW moeten betalen of jaarlijks wanneer ze minder dan 1883 euro aan BTW moeten betalen. Toch is het goed om bevestiging van van het vermoeden te hebben dat veruit de meeste ZZP’ers per kwartaal hun BTW-aangifte doen.

Funfacts

  • Een derde van de ondervraagde ZZP'ers doet de BTW-aangifte in minder dan tien minuten
  • Ruim zes procent doet meer dan een uur over het doen van de BTW-aangifte

Hoe geautomatiseerder, hoe sneller

Kijkende naar de cijfers valt een simpele conclusie te trekken: hoe geautomatiseerder het proces van BTW-aangifte doen is, hoe minder tijd ZZP'ers kwijt zijn hieraan. ZZP'ers die aangifte doen met een elektronische BTW-aangiftefunctie besparen 25 minuten ten opzichte van hun mede-eenpitters die de aangifte geheel handmatig doen. 

Verder onderzoek

Als zelfstandigen alleen al 25 minuten kunnen besparen op het doen van de BTW-aangifte met behulp van boekhoudsoftware, is het ook interessant om te onderzoeken hoeveel tijd ze kunnen besparen op het doen van de boekhouding in zijn geheel. Dit gaat Appwatching dan ook behandelen in een volgend onderzoek. 

Steven Houkes - Webredacteur
Geschreven door:
Steven Houkes
Webredacteur

Steven is als hoofdredacteur van Appwatching degene die de content van de websites creëert en kwaliteit ervan waarborgt. Hij maakt je in zijn nieuwsartikelen, blogs en onderzoeken wegwijs in de materie van cloudsoftware. Hij heeft veel ervaring opgedaan als webredacteur bij RTV Noord en past deze journalistieke kennis toe bij het schrijven van zijn blogs. In zijn vrije tijd doet hij aan voetbal, wielrennen (alleen bij mooi weer) en koken. Heb je vragen? Mail gerust naar steven@appwiki.nl.

Verder lezen


appwatching-chat

Mijnwebwinkel koppelt met LiveChat Service

Klanten van Mijnwebwinkel kunnen vanaf vrijdag een livechat aanbieden in hun webwinkel.

Steven Houkes - Webredacteur
Steven Houkes
Webredacteur
Appwatching 13.jpg

Digitalisering MKB groeit licht

Bij bedrijven in Nederland steeg de digitalisering licht van 54 naar 56 procent. De digitalisering bij...

Steven Houkes - Webredacteur
Steven Houkes
Webredacteur
appwatching-ideal.png

Informer geeft de mogelijkheid BTW-aangifte met iDeal te betalen

Boekhoudsoftware-aanbieder Informer maakt het voor klanten mogelijk om de tweede BTW-aangifte van 2018...

Steven Houkes - Webredacteur
Steven Houkes
Webredacteur