Appwatching 36.jpg

Gemeenten zien kosten ict verder stijgen

Het belang van ict voor gemeenten neemt toe, met name op het terrein van informatiebeveiliging en privacy. Het gevolg is dat de ict-kosten voor gemeenten verder zijn gestegen. En die stijging zet naar verwachting voorlopig nog door, onder meer door ontwikkelingen als de Omgevingswet, smart cities en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit blijkt uit de ICT Benchmark Gemeenten 2017 dat onafhankelijk adviesbureau M&I/Partners heeft uitgevoerd bij 35 gemeenten.

De ict-kosten van gemeenten zijn in 2016 gemiddeld gestegen naar 79 euro per inwoner. Dat is een gemiddelde stijging van 10 procent. Sinds 2013 bleven de ict-kosten per inwoner steeds binnen een bandbreedte van zo’n 72 tot 74 euro per inwoner, maar die trend is nu voorbij. Grote gemeenten (boven de honderdduizend inwoners) geven 83 euro per inwoner uit aan ict, kleinere gemeenten gemiddeld 72 euro per inwoner.

Personeelskosten en werving

De stijging komt vooral door een toename in personeelskosten voor informatiebeveiliging, privacy- en informatieadvies. Naar verwachting zet de stijging verder door, aangezien gemeenten nog niet klaar zijn met het inrichten van hun informatiebeveiliging. Daarnaast blijven transformaties zoals de nieuwe Omgevingswet en datagedreven werken een beroep doen op de informatieadviesfunctie.

De helft van de ict-kosten wordt veroorzaakt door personeelskosten; deze kosten laten ook de grootste stijging zien. Tot vorig jaar was er een balans tussen de software- en personeelskosten: stegen de softwarekosten, dan daalden de personeelskosten. In 2016 is dat niet meer het geval en stijgen beide kostten.

De gemeenten die aan de benchmark hebben deelgenomen, geven ten slotte aan dat de werving van goed ict-personeel, vooral op de terreinen informatiebeveiliging en informatiemanagement de grootste uitdaging vormt voor de komende jaren.

 
Geschreven door:
Redactie Appwatching

 -
Redactie Appwatching

Leestijd 4 minuten

Up-to-date blijven?

Ontvang onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte van de nieuwste business apps!

  • Uitschrijven voor de nieuwsbrief is altijd weer mogelijk.

Products